അവലംബം

  1. കസ്ലൗസ്കസ്, ആർ. (2010). ഡിസൈനർ സ്റ്റിറോയിഡുകൾ. ഇൻ സ്പോർട്സ് ഓഫ് ഉത്തേജനം: ബയോകെമിക്കൽ പ്രിൻസിപ്പൽസ്, എഫക്റ്റ്സ് അനാലിസിസ്(പുറം. 155-185). സ്പ്രിംഗർ, ബെർലിൻ, ഹെഡൽബെർഗ്.
  2. മയക്കുമരുന്ന് വിസർജ്ജനം, PI (2011). പേശികളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് വീക്കം. വീക്കം, 5.
  3. മഗ്ഡിജാക്ക്, കെ., ഒസ്മാൻ, എൻ, റ്റാവരോഹ, എ., ഡിംഗ്, ജെ., & ഫഗൻ, ജെ.എം. (2011). പ്രോ ഹോർമോണുകളും ബോഡി ചിത്രവും: എത്രമാത്രം വളരെയധികം?